Hoạt động Đội

Trường Tiểu học Bình Hòa đang tập trung học sinh tập huấn công tác Đội năm học 2018-2019. 

Trường Tiểu học Bình Hòa đang tập trung học sinh tập huấn công tác Đội năm học 2018-2019.

Thầy Trần Anh Tú người hướng dẫn các lớp 3,4,5 thực hiện các kĩ năng về công tác Đội.

Bài viết liên quan