22/02/19  Tin của trường  32
Trường Tiểu học Bình Hòa đang tập trung học sinh tập huấn công tác Đội năm học 2018-2019. 
 25/04/16  Tin của trường  239
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bình Hoà.