• Tài liệu BDTX
  | Quản trị trường | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Tài liệu BDTX
  | Quản trị trường | 4 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu tổng hợp tổ
  | Quản trị trường | 27 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá đồng nghiệp
  | Quản trị trường | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kết quả Hội thi Viết chữ đúng -Rèn chữ đẹp cấp huyện năm học: 2018-2019
  | Quản trị trường | 28 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu đánh giá Chuẩn GV
  | Quản trị trường | 48 lượt tải | 1 file đính kèm
  Các loại biểu mẫu đánh giá GV
 • Giáo án Khoa học 4
  | Quản trị trường | 29 lượt tải | 0 file đính kèm
  Khoa học: BÀI 47: ÁNH SÁNG CẦN CHO SỰ SỐNG  I. MỤC TIÊU: Sau bài học, học sinh biết:Kể ra vai trò của ánh sáng đối với đời sống thực vật.Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi loại thực vật có nhu cầu ánh sáng khác nhau và ứng dụng của kiến thức đó vào trồng trọt.* ...
 • Giáo án
  | Quản trị trường | 32 lượt tải | 0 file đính kèm
  Bai 47 Anh sang can cho su song (1).ppt