Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thái Châu
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thái Châu
Ngày tháng năm sinh 07/10/1962
Giới tính Nam
Điện thoại 0976575309
Email nguyenthaichau@moet.edu.vn
Mạng xã hội